Nederlands English

Achallenge


Uitdagingen houden uw organisatie scherp en in ontwikkeling. Maar wat als uitdagingen ‘problemen’ dreigen te worden? Vanwege een slecht jaar of omdat uw bedrijf behoefte heeft aan groei, geld, innovatie of omdat u een andere rol wilt gaan vervullen binnen uw organisatie? Dat u misschien wel spelers in uw team moet wisselen. Kortom: als u voelt dat u een andere koers moet varen maar even niet weet hoe?

Challenger


Mijn naam is Jelle Boelen. 
Ik ken het pad van de ondernemer, ik ken de uitdagingen en ik ken de momenten dat je het even niet meer weet. Of dat je het gevoel hebt dat je tegen een glazen plafond aankijkt.
Groei en nieuwe kansen worden wel opgemerkt maar lijken ongrijpbaar. Het is de ondernemer die op dat moment inspiratie nodig heeft om zijn bedrijf naar de volgende fase te leiden.

The ChallengeThe Challenge is een ontmoeting van 100 uur verspreidt over ongeveer twee maanden. Een gesprek dat voldoende inzicht en inspiratie gaat geven om uw organisatie in de juiste richting te ontwikkelen. Een uitdaging voor ons alle twee! Ik ben de afgelopen jaren met drie ondernemers de uitdaging aangegaan en sta nu open voor een vierde.

 

LinkedIn Jelle Boelen